Ürünlerimiz

Nanoteknoloji Optik ve Lazer Teknolojisi Tıp ve Biyomedikal
Nanoteknoloji
             

Çağımızın en önemli bilimsel araştırma ve teknolojik uygulama alanlarından biri olan nanoteknoloji, maddenin atomik düzeye yakın boyutlarda kazandığı yeni fiziksel ve malzeme özelliklerini incelemekte, ve bu yeni özelliklerin kullanımı ile doğada bulunmayan niteliklere sahip yeni nesil malzemelerin ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Nanoteknolojinin en ilginç çalışma alanlarından bir tanesi de, bir boyutlu nanoyapılar olan nanoparçacıklardır. Pek çok farklı malzemeden üretilebilen nanoparçacıklar, günümüzde biyolojik görüntülemeden tekstile, elektronik devre elemanlarından antimikrobiyel yüzeylere kadar pek farklı uygulamada kullanılabilmektedir.

Şirketimiz E-A Teknoloji'nin nanoparçacıklar ile ilgili üretimi iki birbiri ile ilişkili alanda sürmektedir:

• Farklı malzemelerden nanoparçacık üretimi. Lazer ablasyonu ve kimyasal sentez yöntemleri kullanılarak, pek çok faklı malzemeden nanoparçacık tarafımızdan üretilebilmektedir. Özellikle lazer ablasyonu yöntemi, periyodik tablodaki pek çok elementin ve onların bellibaşlı bileşiklerinin nanoparçacıklarının üretimine olanak sağlamaktadır.

• Fonksiyonel nanoparçacık üretimi. Özellikle biyolojik uygulamalar için yüzeyi çeşitli kimyasallarla fonksiyonalize edilmiş ve/veya manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar üretilmektedir.

Ayrıca, nanoparçacıkların endüstriyel ölçekte yüksek verimle kimyasal sentez ve lazer ablasyonu yöntemi ile üretimine dair Ar-Ge çalışmalarımız sürmektedir.